IDECE

Totes les dates de quí som, qué fem i on ens pots trobar

’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) és un organisme autònom adscrit al Departament d’Empresa i Treball mitjançant el DECRET 184/2022, de 10 d’octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i constitueix el seu objectiu principal el desenvolupament integral de les comarques de l’Ebre, per la qual cosa totes les funcions de l’Institut “han d’anar encaminades a aconseguir l’impuls i la realització d’iniciatives i de programes d’actuació que contribueixin a aquest desenvolupament”.

L’IDECE forma part i està present en diversos organismes del territori. Aquesta participació comporta una actuació activa en la presa de decisions que afecten les Terres de l’Ebre dins dels diferents àmbits.

Sol·lícita informació pública

Destaquem

Comissió de garantia del Dret d’accés a la informació pública (GAIP)

Què fem?

Com a organisme aglutinador de consens, algunes de les nostres funcions són:

01

Plan promoció

Elaborar, impulsar i avaluar plans de promoció i desenvolupament de caràcter global o sectorial de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre.

02

Projecció

Fomentar la projecció de les comarques esmenades

03

Programa de suport

Desenvolupar programes de suport de caràcter general i sectorial dirigits als ens locals del territori

04

Via navegable

Executar el manteniment i la promoció de la via navegable a l'Ebre

05

Pla Territorial

Vetllar pel compliment i revisió del Pla Territorial parcial de les Terres de l'Ebre

06

Polítiques municipals

Recolzar les polítiques municipals de dinamització, mitjançant ajuts, suport tècnic, etc

07

Assesorament

Assesora i realitza estudis i treballs tècnics encaminats aobtenir un coneixement millor de la realitat i les prespectives de les quatre comarques

08

Terres de l'Ebre

Fou el creador i l'impulsor de la marca turística que cohesiona i identifica el conjunt de les Terres de l'Ebre

Consulta les diferents càpsules de IDECE