Segons estableix la llei 34 / 2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societatde la Informació i de Comerç electrònic, B.O.E. nº 166, s’ofereix a tots els usuaris i visitants la informació legal relativa a la societat propietària del lloc Web ubicat a la direcció d’internet www.idece.cat.

Dades significatives