Estructura i composició

Estructura i composició

President
Roger Torrent i Ramió

Vicepresidenta 1a. i vocal en representació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Gemma Carim i Gironès

Vocal en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
Albert Salvadó i Fernàndez
F. Jesús Gómez i Fernàndez
Miguel Alonso i Cruelles
Adam Tomàs i Roiget

Vicepresident 2n. i vocal en representació de la Generalitat de Catalunya

Vocal en representació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
Sergi Borràs i Jornet

Vocal en representació del Consell Comarcal de la Terra Alta
Joan Pallés i Solé
Neus Sanromà i Samper

Vocal en representació del Consell Comarcal del Baix Ebre
Josep Antoni Navarro i Serra
Francesc Vallespí i Cerveto

Vocal en representació del Consell Comarcal del Montsià
Joan Roig i Castell
Èrika Ferraté Curto

Vocal en representació de Grup Parlamentari -Ciutadans-
Miquel Angel Albacar Damian

Vocal en representació de Grup Parlamentari -Catalunya en Comú Podem-
Eva Amposta Serres

Vocal en representació de Grup Parlamentari -Junts per Catalunya-
Mònica Sales de la Cruz

Vocal en representació de Grup Parlamentari -Socialisties i Units per Avançar-
Antoni Espanya i Forcadell

Vocal en representació de Grup Parlamentari Esquerra Republicana
M. Jesús Viña i Ariño

Vocal en representació del Grup Parlamentari de VOX
Montserrat Montanuy Royo

Vocal en representació del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-Un Nou Cicle per guanyar
Joaquim Reverté Tarragona

Vocal en representació del Gurp Parlamentari Mixt
Tomàs Castell Fresquet

Vocal en representació de l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre
Josep Lluís Vallés Dalmau

Vocal en representació de la Unió General de Treballadors
Valentí Marín Rifà

Secretari
Josep Maria Sáez Pujol

President
Josep M. Franquet i Bernis

Vocal -Vicepresidenta 1a. IDECE-
Gemma Carim i Gironés

Vocal en representació de la Generalitat de Catalunya -Delegat del Govern a les TE-
Albert Salvadó Fernàndez

Vocal en representació de la Generalitat de Catalunya -SS TT Drets Socials a les TE-
Felip Monclús Arasa

Vocal en representació de la Generalitat de Catalunya -SS TT Economia i Hisenda a les TE-
Merce Miralles Guerrero

Vocal en representació de la Generalitat de Catalunya -SS TT de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori a les TE-
Lidia Pino Mauri

Vocal en representació de les entitats o associacions representatives del món local-ACM-
Josep Caparrós Garcia
Meritxell Roigé Pedrola

Vocal en representació de les entitats o associacions representatives del món local-FMC-
Francisco Gas i Ferré
Joan Castor Gonell Agramunt

Vocal en representació d’organització sindical -UGT-
Valentí Marín Rifà
Anna Arinyo Pla

Vocal en representació d’organització sindical -CCOO-
Marc March Mayo

Vocal en representació d’organitzció sindical -USOC-
David Queralt Soria

Vocal en representació d’organització empresarial -AECE-
Josep Lluís Vallés i Dalmau

Vocal en representació d’organització empresarial -PIMEC-
Víctor Brunet i Subirats

Vocal representant cooperatives Agràries de Catalunya
Jordi Marcel Matamoros Reverté

Vocal en representació d’organitzacions sindicals agràries -Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya-
Laura Solé i Cabanes

Vocal en representació d’organitzacions sidicals agràries -Unió de Pagesos de Catalunya-
Miquel Piñol i Tarragó

Vocal representant confraries de pescadors -Federació de Confraries de Pescadors-
Josep Molina Navarro

Director de l’IDECE
Josep Maria Sáez Pujol

Secretaria
Maite Porta Tarragó