EBRENAVEGABLE

Estat navegació: OBERTA

La Resclosa està oberta

ESTAT NAVEGACIÓ: Navegació oberta del 28 de març fins a l’1 de novembre.

Sol·lícita informació pública

Destaquem

Comissió de garantia del Dret d’accés a la informació pública (GAIP)

La resclosa de Xerta romandrà oberta fins el 01 de novembre.

Horari de pas: de 10.00h a 19.00h (el pas per la resclosa es farà coincidint en les hores en punt).

Telèfon de la resclosa: 977 47 31 58

Per utilitzar el servei de la resclosa és necessari disposar prèviament de l’autorització per navegar i del certificat d’inspecció de descontaminació de l’embarcació, el qual es pot sol·licitar gratuïtament al 673 102 097.

El servei de la resclosa és totalment gratuït.

D’acord amb l’article 1.03 del “Reglament de policia de la via navegable del Riu Ebre”, aprovat pel Consell Rector, queda prohibida la navegació en període de crescudes o de cabals insuficients, que correspon a un cabal:

 • Igual o superior a 800 m3/s en qualsevol punt.
 • Inferior a 78 m3/s aigües avall de l’Assut.
 • Inferior a 125 m3/s aigües amunt de l’Assut.

Tot i aquest reglament, l’empresa encarregada del manteniment de la via navegable, aconsella:

 • No navegar amb un cabal:
  El calat màxim recomanat és de 80 cm.
  • Superior a 500 m3/s.
  • Inferior a 100 m3/s.

 

També, cal seguir les indicacions de la CHE per a la navegació a la conca de l’Ebre amb embarcació:

https://www.chebro.es/ca/web/guest/navegacion-2

 
Navegació de particulars

Per navegar pel riu aigües amunt de Tortosa es necessita autorització que s’ha de sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua. Telèfon: 977 44 61 55

Boies

Navegar sempre entre boies: estan senyalitzades les boies de babord i les d’estribord. Tanmateix, heu de saber que les boies estan numerades, per tal de facilitar el coneixement de la vostra posició, per si preciseu algun tipus d’ajuda o servei.

Calat

En funció del cabal existent al riu (cabal mínim permès per a la navegació: 80 m3/s). És recomanable que les embarcacions que vulguin navegar aigües amunt de Tortosa tinguin un calat màxim de 80 cm.

Gàlibs

És l’alçada que hi ha entre l’aigua i un pas aeri (pont, gasoducte, cables de llum…). Recomanem que el gàlib màxim de l’embarcació sigui de 5,5 m. Tot i que els cables del pas de barca de Miravet es troben a una alçada inferior (aproximadament 3,5 m).

Rampa de varada

És el lloc per on els vehicles amb remolc poden entrar l’embarcació al riu. Hi ha rampes de varada habilitades als embarcadors d’Amposta, Tortosa, Xerta, Móra la Nova i Móra d’Ebre.

Recordeu que s’ha de respectar
 • El medi ambient.
 • Altres embarcacions (amb motor o sense, piragües, rem…)
 • Pescadors

Telèfon incidències: 600 000 711

Què és?

El musclo zebra (Dreissena polymorpha) és un mol•lusc bivalve de forma externa semblant a la dels musclos marins, encara que no existeix cap relació gaire estreta entre ambdues espècies. La seva coloració, de bandes negroses i blanques alternades, li ha valgut el seu nom popular a diversos països on s’han establert.

Per què és necessària la seva descontaminació?

El musclo zebra esdevé un agent de canvi ecològic radical: disminueix dràsticament la concentració de fitoplàncton a l’aigua, augmenta la deposició de matèria orgànica al fons, i l’estructura del bentos resta governada per les denses muscleres. A més d’alterar de forma dràstica les condicions ecològiques de l’ecosistema fluvial, la invasió d’aquet bivalve és la causa directa de l’extinció de diverses espècies de nàiades als rius que ha colonitzat.

Text extret de l’informe Freixe de localització i avaluació de l’extensió biològica per musclo zebra, de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient.    

 

Protocol de neteja d’embarcacions
Per més informació: https://bit.ly/2kF0cZO   (Agència Catalana de l’Aigua)

Protocol de neteja d’embarcacions i equips de la CHE
Per més informació: https://www.chebro.es/ca/web/guest/limpieza-de-embarcaciones-y-equipos