Mapa web Contacte Cercador

TES i la Diputació de Tarragona col·laboren en la publicació del Catàleg de paisatge de les Terres d

El Catàleg serveix per inventariar i analitzar tots els valors paisatgístics de la zona i per proposar objectius de qualitat paisatgística que la planificació territorial i la resta de polítiques sectorials hauran de prendre en consideració.
(08.11.2013)

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, com a president de l’Observatori del Paisatge, i el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, han signat avui un conveni de col·laboració per tal de publicar el Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre.

El Catàleg, aprovat l’any 2010, és el document de caràcter tècnic que determina la tipologia dels paisatges de cada zona, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, els seus valors i estat de conservació, els objectius de qualitat que han de complir i les propostes per a assolir-los. Per tant, es concep aquest document com una eina de suport a la planificació territorial.

Pel que fa a les Terres de l’Ebre, el paisatge el conformen 10 trets principals, fet que dóna idea de la seva diversitat: el riu Ebre i les terrasses fluvials; el delta de l’Ebre; les oliveres; la vinya; l’arquitectura de pedra en sec; els conreus de cítrics i fruita dolça; uns fons escènics emblemàtics; nuclis de població singulars; construccions defensives, i el paisatge residencial i industrial.

Segons el conseller Vila, “aquest Catàleg acredita de forma rigorosa i fidedigna perquè la UNESCO va declarar Terres de l’Ebre Reserva de la Biosfera. El paisatge és un actiu de primer ordre, també per a la promoció i la competitivitat territorial”.

En aplicació del conveni signat avui, la Diputació de Tarragona aportarà un total de 40.000 euros a l’Observatori del Paisatge per les tasques de maquetació i impressió del Catàleg, així com la seva versió digital.

En aquest sentit, el president de la Diputació, Josep Poblet ha ressaltat que l’ens vol donar suport a aquesta edició perquè, "a banda de correspondre al nostre territori, esdevé una eina extremadament útil per ordenar i gestionar el paisatge des d'una perspectiva i planejament territorial".

Les Terres de l’Ebre: més enllà del riu i el delta

El Catàleg del paisatge de les Terres de l’Ebre abasta les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià i en fa una caracterització paisatgística per després fixar uns objectius de qualitat en la gestió d’aquest entorn i proposar tota una sèrie d’accions per tal d’assolir-los.

Per tal d’estudiar en profunditat els diversos paisatges de les Terres de l’Ebre i poder fer-ne una descripció acurada, així com per a avançar l’evolució futura que poden tenir, el Catàleg defineix 19 unitats de paisatge. Per cadascuna d’ella, proposa estratègies de conservació i millora.

Igualment, dedica un capítol a alguns paisatges de les Terres de l’Ebre que mereixen una atenció especial, bé sigui per la seva singularitat o bé pel fet de necessitar mesures de preservació específiques.

El riu Ebre: és l’element vertebrador d’aquestes comarques, a més d’un símbol paisatgístic de primera magnitud.

El cultiu de l’olivera: predominant a la plana del Baix Ebre i al Montsià, és un paisatge encara rentable i representatiu del valor agrari i cultural.

Els paisatges de pedra en sec: inclouen diverses mostres d’arquitectura rural de pedra en sec (cabanes, marges) vinculades al cultiu de l’olivera, els ametllers i la vinya, i cobreixen el 65% de les Terres de l’Ebre.

L’escenari històric de la batalla de l’Ebre: cada cop més integrat a l’imaginari col·lectiu de la població de les Terres de l’Ebre. Es proposa impulsar un projecte integral de recuperació del camp de batalla, basat en la preservació i la interpretació, creant itineraris i miradors, i vincular el paisatge de la Guerra Civil amb altres experiències de posada en valor d’espais històrics de batalles, tant a nivell europeu com mundial.

Destaquem