Mapa web Contacte Cercador

El Pla d'Acció Climàtica del Delta de l'Ebre permetrà adaptar la zona als efectes del canvi climàtic

La Unió Europea aportarà més d’1M€ al projecte Life Ebre-Admiclim, per a l’execució d’accions d’adaptació als impactes del canvi climàtic i de mitigació dels gasos amb efecte d’hivernacle

Els resultats del projecte determinaran les zones més vulnerables i constituiran la base del Pla d’Acció Climàtica del Delta de l’Ebre, l’instrument que facilitarà la integració de les accions en les diverses polítiques sectorials del territori

(22.05.2014)

La Unió Europea ha resolt finançar al 50% el projecte Life Adaptation and mitigation measures to climate change in the Ebro Delta (Life Ebre-Admiclim), liderat per la unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), i que té com a socis participants l’Agència Catalana de l’Aigua, el Consorci d’Aigües de Tarragona, la Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la Universitat de Còrdova i l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. El projecte tindrà una durada de quatre anys i un pressupost total de 2,2M€.

Life Ebre-Admiclim planteja l’execució d’accions d’adaptació als impactes del canvi climàtic i de mitigació dels gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) al Delta de l’Ebre, un àmbit de Catalunya especialment vulnerable, com recull l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic. L’elevada vulnerabilitat del Delta de l’Ebre ve determinada pel seu grau d’exposició a l’increment del nivell del mar i, alhora, pel fenomen de la subsidència, avaluat en uns 2-3 mm/any.

El projecte analitzarà, a través de proves pilot d’aplicació en el riu i en els arrossars, l’aportació de sediments al Delta i l’optimització operativa de zones humides de nova creació per maximitzar el segrest de carboni, l’elevació del sòl i l’assimilació de nutrients i contaminants. Els resultats de les accions constituiran la base del Pla d’Acció Climàtica del Delta de l’Ebre, l’instrument que facilitarà la integració posterior d’aquestes accions en les diverses polítiques sectorials del territori: aigua, natura, agricultura, aqüicultura, o pesca.

A través d’aquest projecte, la Direcció General de Polítiques Ambientals, a través de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, atorga continuïtat als treballs realitzats l’any 2010 en l’àmbit del Delta i estableix el marc d’acció climàtica necessari per reduir la vulnerabilitat d’aquest àmbit tan fràgil.

Destaquem