Mapa web Contacte Cercador

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre i d'aprovació de les bases reguladores (ORDRE PTO/270/2008)


Títol:

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre i d'aprovació de les bases reguladores (ORDRE PTO/270/2008)


Beneficiari:

Ens locals de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta, i els organismes autònoms que en depenguin.


Resolució / Publicació:

PTO/270/2008, de 26 de maig : DOGC 5146 de data 5.6.2008 (arxiu pdf)


Descripció actuacions:

Les actuacions susceptibles de rebre finançament a aquest efecte són:
-Organització de fires o jornades per promocionar productes gastronòmics i artesanals.
-Creació de rutes temàtiques que tinguin per objecte la descoberta del patrimoni històric o cultural de les terres de l'ebre.
-Organització d'activitats d'interès cultural i històric.
-Organització d'activitats de recuperació de tradicions.
-L'edició de díptics informatius relatius a les actuacions esmentades a les lletres anteriors o bé de pàgines web informatives d'aquestes actuacions.


% Subvenció:

La subvenció no podrà superar el 50% del cost total de les activitats subvencionades, amb un límit màxim de 5.000 €.


Pressupost:

90.000,00 €


Termini sol·licituds:

El termini serà fins el 05.07.2008


Models per sol·licitar l'ajut:


Models per justificar l'ajut:


Resolució atorgament:




Data de publicació: 05/06/2008 | Data de modificació: 05/05/2010

Destaquem