Mapa web Contacte Cercador

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre (PTO/1232/2010).


Títol:

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva a ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, per fomentar les actuacions de promoció de les comarques de les Terres de l'Ebre (PTO/1232/2010).


Beneficiari:

Ens locals de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, i els organismes autònoms que en depenguin.


Resolució / Publicació:

PTO/1232/2010, de 12 d'abril : DOGC 5614 de data 23.4.2010 (arxiu pdf)


Descripció actuacions:

a) Organització de fires o jornades per pormocionar productes gastronòmics i artesanals.
b) Creació de rutes temàtiques que tinguin per objecte la descoberta del patrimoni històric o cultural de les Terres de l'Ebre.
c) Organització d'activitats d'interés cultural i històric.
d) Organització d'activitats de recuperació de tradicions.
e) L'edició de díptics informatius relatius a les actuacions esmentades a les lletres anteriors o bé la creació de pàgines web informatives d'aquestes actuacions.
NO SERAN OBJECTE D'AJUT:
a) Les despeses de viatges i desplaçaments.
b) Els àpats populars.
c) L'adquisició de béns mobles que suposin un increment en el patrimoni de l'entitat.
d) La reedició de díptics, fulletons, butlletins, revistes, webs, pòsters, expositors, cartells, displays i altre maerial de publicitat.


Ambit temporal:

Se subvencionaran les actuacions que es desenvolupin entre l'1 de gener i el 31 d'octubre de 2010.


Solicitud:

Els sol.licitants poden presentar només una única sol.licitud per a cada convocatòria. En cada sol.licitud només es pot denamar l'ajut per a un únic projecte.


% Subvenció:

La subvenció no podrà superar el 50% del cost total de l'activitat per a la qual se sol.licita la subvenció, amb un import màxim de 5.000,00 €.


Pressupost:

90.000,00 €


Termini sol·licituds:

El termini serà fins el 25.05.2010Models per justificar l'ajut:

Data de publicació: 23/04/2010 | Data de modificació: 08/02/2011

Destaquem